Diakonian tutkimuksen päivä 2021

Diakonian tutkimuksen päivää on vietetty vuosittain marraskuussa jo lähes 20 vuoden ajan. Päivän tavoitteena on keskustella ajankohtaisesta diakonian tutkimukseen liittyvästä tavoitteesta sekä tarjota työpajoissa seminaarityyppinen esittelymahdollisuus meneillään oleville tutkimuksille. 

Parin viime vuoden ajan Diakonian tutkimuksen päivä on järjestetty yhteistyössä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran kanssa. 


Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2021

Kaikille avoimessa tapahtumassa paneudutaan diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen osallistaviin ja toimintaan kehittäviin menetelmiin alustusten ja työpajojen avulla. Tapahtuma soveltuu hyvin kaikille tutkimuksen menetelmistä ja niiden soveltamismahdollisuuksista kiinnostuneille.

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin kampus (tila 328) ja verkossa (osoite jaetaan ilmoittautuneille)


Ohjelma:

klo 12:00 Avaus, Esko Ryökäs, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja
(kts. pdf-tiedostolinkki päivän ohjelman alapuolella)

klo 12:10-14:00 Osallistavat tutkimusmenetelmät työn kehittämisessä 
(kts. pdf-tiedostolinkit päivän ohjelman alapuolella)

 • Kati Tervo-Niemelä & Jenni Spännäri: Perhehaastattelut ja suvun uskonnollinen elämänkaari hengellisen identiteetin ja kasvun välineenä
 • Anuleena Kimanen: Tapauskirjoittaminen ja -keskustelu työn kehittämisen välineenä ja tutkimusaineistona
 • Riikka Hillebrand & Jouko Porkka: Miten tutkimus muuttaa tekijäänsä?
 • Suvi-Maria Saarelainen: Visuaaliset menetelmät tutkimuksessa ja oman työn välineenä

klo 14:15–15:15 Työpajat

 • Perhehaastattelut ja suvun uskonnollinen elämänkaari hengellisen identiteetin ja kasvun välineenä (lähi- ja etäosallistuminen mahdollista)
 • Tapauskirjoittaminen ja -keskustelu työn kehittämisen välineenä ja tutkimusaineistona (etänä)
 • Valottuminen ja practitioner-researcher työn kehittämisen välineenä (lähiosallistuminen)
 • Visuaaliset menetelmät tutkimuksessa ja oman työn välineenä (lähiosallistuminen)
  Työskentelyssä osallistutaan yhteen työpajaan. Työpajassa pohditaan, miten menetelmä voi olla avuksi työssä ja tutkimuksessa ja miten menetelmiä voi soveltaa työn arjessa.

klo 15:20–16:00

 • Seurojen aikakauskirjat tutkimuksen julkaisukanavina, Kati Tervo-Niemelä ja Suvi-Maria Saarelainen
 • Majakka- ja Sivellin-opinnäytetyöpalkintojen jako
 • Tutkimuspäivän päätös, Pekka Launonen, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohta

Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2020

Päivää vietettiin  26.11.2019 klo 12–15.15 verkkoseminaarina, jonka
teemana oli ”Ihminen koronan keskellä – yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaamisen muutos”

12        Avaussanat, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

Merkityksellisyyden kokemus korona-aikana
TT Suvi-Maria Saarelainen

Kommenttipuheenvuorot: YTT Talvikki Ahonen ja TT Vesa Nuorva

13.15           Tauko

13.30           Työpajat: Miten korona muutti työelämää?

Työpaja 1: YM Heini Sajalin; OuluToivo2020 -hanke, ym
Työpaja 2: Tero Fleminch, KNT:n jäsenkysely, ym.

14.45           Työpajojen yhteenveto

Sivellin ja Majakka -opinnäytetyöpalkintojen jakaminen

Sivellin-palkinto myönnettiin Nora Repo-Saeed:lle opinnäytteestä ”Toivosta ja toivottomuudesta. Paperittomien auttaminen vallankäyttöön, etiikkaan ja diakoniatyöhön liittyvänä kysymyksenä”. 

Päätös


DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 ”Onko yksinäisellä väliä?”

Päivää vietettiin pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoululla, os. Kyläsaarenkuja 2

Ohjelma:

9.30   Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

9.45   Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila

10.30  Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, Sosiologi Lotta Junnilainen

11.15-12   Ammattikorkeakoulututkintojen tuottamat valmiudet yliopisto-opintoihin, Yliopettaja Minna Valtonen

(12     Omakustanteinen lounas)

13-15     Tutkimukselliset työpajat 1-3
Työpajoissa käsiteltiin suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia ja ajankohtaista keskustelua. Aiheet liittyivät diakonian tai kasvatuksen kysymyksiin.

15   Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2019 Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon TM Rosa Teräväiselle.  Tutkielman nimi on ”Köyhän kiky?” Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista. Palkittava työ on tehty pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopistossa kirkkososiologian oppiaineessa.


Diakonian tutkimuksen päivää vietettiin 12.11.2018 Tampereella

Päivän teemana oli Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin. Teemasta alusti piipainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Lisäksi käsiteltiin ajankohtaista tutkimusta mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä, diakonian viestinnästä ja digitalisten välineiden hyödyntämisestä. Päivän järjesti Diakonian tutkimuksen seura ja Kirkon tutkimuskeskus.

Teemat:

Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

1. Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä. Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen.

2.  Case Tampere. Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä. Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

3.  Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius,

4. Tutkimukselliset työpajat:

Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)

–  Petrina Laine & Katja Vilponiemi: Vapautuksen teologiaa verkossa. Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

– Eeva-Maria Kanerva: Seksuaalisuus kristillisten arvojen valossa. Työkirja oman seksuaalisuuden ja kristillisen arvomaailman dialogiin.

– Heli Hiltunen & Mirkku Tammisto-Kiiski: Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kokemus kriminaalityön osaamisestaan.

Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)

– Kristiina Tuohimaa-Salminen: Minun seurakuntani. Kehitysvammaisten seurakuntalaisten kuvia ja osallisuuden kokemuksia.

– Heidi Heikkinen: Ohjatun iltapäivätoiminnan kehittäminen Tampereella.

– Marja Kattelus: Välivuora-asuttamisen opas.

Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

– Irene Roivainen: Diakoniatyö sosiaalityön kumppanina sote-uudistuksessa.

– Iisa Lehtinen: Taide ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä

Sivellin-palkinnon jakaminen, tohtorikoulutettava Isto Peltomäki ja Päivi Thitz

Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen


Diakonian tutkimuksen päivä 2017 teemalla Suomi 100 – Reformaatio 500: ajankuvia diakoniasta

Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoululla, os. Kyläsaarenkuja 2, luokka 332

Avaussanat, Esko Ryökäs

Ajankuvia diakoniasta

1. Ajankuva: Köyhyys ja polarisaatio, Maria Ohisalo

2. Ajankuva: Muuttoliike, Marja Katisko, Hanna Niemi ja Ulla Siirto

3. Ajankuva: Suomalainen luterilaisuus ja diakonia, Veli-Matti Salminen

Työryhmät

A) Köyhyys ja polarisaatio

 • Sari Nieminen, sosiaalityön pro gradu Tukikummit-säätiön avustuksista
 • Camilla Honkala, tapauskertomus Kokkolan seurakunnan diakoniatyöstä, Kela-siirto, köyhyys, verkostoyhteistyön toimintamallit köyhyyden selättämiseksi
 • Päivi Isomäki, Veera Wallenius ja Johanna Lehmusmies: Diakoniabarometri 2018 suunnitelma

B) Muuttoliike

 • Talvikki Ahonen, yhteiskuntapolitiikan väitöskirja kirkkoturvatoiminnasta
 • Tarja Korpaeus-Hellsten, yamk-opinnäytetyö Ihminen ymmärtää kohtaamista. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

C) Luterilaisuus ja diakonia / diakonian viran tulkinnat

 • Pauliina Pylvänäinen, teologian väitöskirja naisdiakonien roolista varhaisessa kirkossa
 • Esko Ryökäs, Miten pakanallisesta Libaniuksesta tuli kristillinen diakonian esittelijä? Suomalaisen diakoniakirjallisuuden analyysi.

Sivellin-palkinto

Vuoden 2017  Sivellin-palkinto myöntää Tarja Korpaeus-Hellstenille opinnäytetyöstä ”IHMINEN YMMÄRTÄÄ KOHTAAMISTA”. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Korpaeus-Hellstenin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista ja diakoniatyötä lähelle tulevaa teemaa. Työssä selvitetään maahanmuuttajien kirkkoon liittymisen syitä, liittymisprosessin käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Keskustelu maahanmuuttajien kirkon jäseneksi liittymisestä on ollut julkisuudessa esillä ja kirkon toimintaan tässä prosessissa on kohdistunut myös arvostelua. Korpaeus-Hellstenin opinnäytetyö liittyy oivallisesti tähän ajankohtaiseen keskusteluun.


Diakonian tutkimuksen päivä 2016 teemalla
TULEVAISUUDEN DIAKONIAN OSAAMINEN

maanantaina 14.11. Kirkon talossa Helsingissä

Avaussanat Esko Ryökäs, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja

Tulevaisuuden diakonian osaaminen

A) Osaamisen ennakointi. Osaamistarpeet kirkon diakoniatyössä / Marja Pesonen. Diakoniabarometri / Titi Gävert.

B) Digitalisaation haasteet kohtaamiselle. Sosiaalityö on yhä näkymätöntä verkossa. Camilla Granholm

 • Kommenttipuheenvuoro Meiju Riihelä

C) Kumppanuuden ja verkostoitumisen tuomat osaamistarpeet. Syrjäytymisen ehköisyhankkeiden tutkimus / Tiina Ikonen. Kommenttipuheenvuoro Eeva Lehtineva / Yhteinen pöytä, Vantaa

Tutkimustyöpajat

A) Kohtaaminen digiajassa

 • Meri-Anna Hintsala: Digitaalinen työ kirkossa.
 • Leena Nygård: Diakoniakasvatuksen näkökulmia kirkon tulevaisuuteen.

B) Kumppanuuslähtöinen yhteisöjen kehittäminen

 • Minna Valtonen ja Päivi Thitz: Yhteisöpajat oppimisen ja muutoksen mahdollistajina – Yhteisöpajojen vaikuttavuuden tutkimus.
 • Mervi Kekäle ja Jaana Vaittinen: Jokaisella ikäpolvella on jotain annettavaa toisilleen. Yhdessä Uukuniemellä -tapahtuman suunnittelu- ja toteutusprosessin arviointitutkimus.

C) Solidaarinen yhdessä elämisen taito ja vieraanvaraisuus, muukalaisuus ja maahanmuuttajat

 • Ulla Siirto, Hanna Niemi ja tutkimusryhmä: Seurakunnat turvapaikkatoimijoina, DIAK tutkimus turvapaikanhakijatyöstä.
 • Annasara Toivainen: Kirkon vai kunnan vaivaiset

Sivellin-palkinto oivaltavasta ja innovatiivisesta opinnäytetyöstä Annasara Toivaselle kirkkohistorian pro gradu -tutkielmasta Kirkon vai kunnan vaivaiset - sairaiden ja vammaisten hoito Heinävedellä 1865.1879,