Diakoniabarometri

Diakoniabarometri on kahden vuoden välein toteutettava tutkimusprojekti, joka kartoittaa Suomen evl.lut kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisesta huono-osaisuudesta ja seurakuntien diakoniatyöstä. 

Diakoniabarometrin toteuttajatahot ovat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Kirkon tutkimuskeskus.

Diakoniabarometrin jatkumo alkaa jo vuodesta 1999, tosin nykymuotoisena barometriraportteja on vuodesta 2013 alkaen. 

Uusin diakoniabarometri, Muuttuva ja muuttava Diakonia (2022),  sisältää teemoja koronapandemian vaikutuksisa diakoniatyöhön, vapaaehtoisista diakonian toteuttajina ja diakonian verkostoyhteistötyöstä.  Barometrissa kuvataan myös poikkeusaikana kehitettyjä uusia seurakunnassa kehitettyjä työtapoja. Vapaaehtoistoimintaan liittyvien resurssitarpeiden lisäksi hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen sote-uudistuksessa tuovat barometriin lujaa ajankohtaista otetta. 

Diakoniabarometrijulkaisut sekä julkaisuesitelmät löytyvät evl.fi -sivustolta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.