Diakoniabarometri

Diakoniabarometri on kahden vuoden välein toteutettava tutkimusprojekti, joka kartoittaa Suomen evl.lut kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisesta huono-osaisuudesta ja seurakuntien diakoniatyöstä. 

Diakoniabarometrin toteuttajatahot ovat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Kirkon tutkimuskeskus.

Diakoniabarometrin jatkumo alkaa jo vuodesta 1999, tosin nykymuotoisena barometriraportteja on vuodesta 2013 alkaen. 

Uusin diakoniabarometri, Aina uuden edessä - Diakoniabarometri 2020 kuvaa, miten diakoniatyöntekijät 
näkevät työnsä ja ammatillisen osaamisensa erityispiirteet sekä tarkastelee  
diakoniatyön perustehtävää – sitä mikä diakoniatyössä on pysyvää ja mikä ajassa  
elävää. 

Diakoniabarometrijulkaisut sekä julkaisuesitelmät löytyvät kirkon evl.fi-plus -sivustolta.