Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Diakonian tutkimuksen seura

Yhteyshenkilö
puheenjohtaja Esko Ryökäs
esko.ryokas@uef.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
jäsensihteeri Ilona Kontinen
ilona.kontinen@diak.fi 
p. 050 591 7442

Rekisterin nimi
Diakonian tutkimuksen seuran jäsenet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Oikeutettu etu. Henkilötietoa tarvitaan, jotta seuran toimintaa voidaan toteuttaa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Jäsenet ja heidän yhteystietonsa (osoite, sähköposti, mahdollisesti puhelinnumero)

Tietolähteet
Diakoniatyöntekijöiden liitto, AKI-liitot ja jäsenet itse.

Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta minnekään lukuunottamatta seuran painotuotteen lähettämistä jäsenille. Silloin jäsenten postiosoitteet toimitetaan painotalolle, joka hoitaa painotuotteen postittamisen jäsenille.

Henkilötietojen säilytysaika
Kunnes jäsen ilmoittaa haluavansa erota seurasta tai hänen jäsenmaksunsa ei enää rekisteröidy seuran tilille tai jäsen eroaa ammattiliitostaan (Dtl tai AKI-liitot), jonka jäsenmaksun kautta henkilö on seuran jäseneksi tullut.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Hyväksytty 24.5.2018